Rješenje o utvrđivanju prava na stalni sastav biračkih odbora