RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU I PROGLAŠENJU IZBORNE LISTE „ZA BUDUĆNOST BARA – MAJA VUKIĆEVIĆ“