RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU I PROGLAŠENJU IZBORNE LISTE PRAVA STVAR, Koalicija Zajedno Bar – Dušan Raičević/Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Liberalna partija