Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 3 i člana 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00,  9/01, 41/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl.list CG“, br. 46/11 i 14/14 i 47/14), u vezi sa članom  11 stav 3 Zakona o biračkom spisku („Sl.list CG“, br.10/14 i 20/15 ), Opštinska izborna komisija Bar, na sjednici održanoj dana 07. avgusta 2020. godine, donosi

R  J  E  Š  E  N  J  E
o određivanju biračkih mjesta

07/08/2020