KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE BAR