Sastav Komisije

Dragan SIMOVIĆ, predsjednik
Slobodan ĐONOVIĆ, zamjenik predsjednika
Dragoljub MIRKOVIĆ, sekretar

Članovi i zamjenici
1. Svetlana GAŽEVIĆ, članica
Marija TOŠKOVIĆ, zamjenica članice
2. Zorica DABANOVIĆ, članica
_____________, zamjenik/ca članice
3. Samir DURAKOVIĆ, član
_____________, zamjenik/ca člana
4. Rodoljub PEJOVIĆ, član
_____________, zamjenik/ca člana

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Bar